Tyck till om förskolan

Varje år genomförs undersökningar inom Stockholms stads förskolor och pedagogisk omsorg. Alla verksamheter i staden deltar oavsett regi.

Alla vårdnadshavare med barn i förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) erbjuds att delta i undersökningen.

Datum för undersökningarna

Undersökningarna 2024 inom förskola och pedagogisk omsorg genomförs 26 februari–31 mars. 

Tyck till om ditt barns förskola!

Du som har barn i förskola eller pedagogisk omsorg får ett mejl med inloggningsuppgifter till enkäten. För att du ska få mejlet är det viktigt att du har registrerat dina uppgifter. Logga in i e-tjänsten ”Mina sidor” och se till att dina uppgifter stämmer.

Om ni är två vårdnadshavare som har mejladresser registrerade får båda två  tillgång till enkäten. Om ni båda svarar kommer svaren att vägas ihop och räknas som ett svar.

Exempelenkäter och affischer

Exempelenkäterna visar hur undersökningen ser ut på papper. De kan inte användas för att svara på undersökningen. Exemplen visar en basenkät, men en del förskolor kan ha valt att lägga till egna frågor.

The survey in other languages

These surveys show what the survey looks like on paper. They cannot be used to answer the survey.

Till verksamheterna

Den 26 februari skickas den årliga brukarundersökningen i förskolan och pedagogisk omsorg (familjedaghem) ut till alla vårdnadshavare.

Origo Group genomför undersökningen på uppdrag av Stockholms stad. Både genomförandet och påminnelser till de som ännu inte har svarat skickas ut via mejl.

Vi är tacksamma att ni informerar vårdnadshavarna om att vara uppmärksamma på utskicket som kommer till deras mejl och ber dem besvara enkäten på webben.

Här på webbsidan publiceras information om undersökningen, länk till webbenkäten samt exempelenkäter och översättningar.

Enkäten

Undersökningen gäller alla barn i förskola eller pedagogisk omsorg, som är mantalsskrivna i Stockholms stad och/eller som går på en förskola eller pedagogisk omsorg i staden oavsett regiform.

Skyddad identitet

Enkäten skickas inte ut till vårdnadshavare som har eller har barn med skyddad identitet. Staden anser att det är viktigare att identiteten skyddas än att vårdnadshavaren får svara på enkäten. Om en vårdnadshavare med skyddad identitet gärna vill svara går det bra att vårdnadshavaren tar en kontakt med Origo som då kan skicka ut en enkät till denne. Se kontaktuppgifter nedan.

Exempelenkäter ej för ifyllnad

Tänk på att exempelenkäterna här på webbplatsen endast är för påseende och att de inte ska användas för ifyllnad.

Unik kod

Enkäten som mejlas till vårdnadshavarna har en unik kod med personlig inloggning. Det är därför viktigt att vårdnadshavaren fyller i ”sin” webbenkät.

Olika språk

Enkäten 2024 innehåller nya frågor. Första året översätts enkäten endast till fyra språk som finns att välja på i webbenkäten. Översättningar som exempelenkäter finns också att ladda ner.

Två vårdnadshavare

Om staden har mejluppgifter till två vårdnadshavare skickas ett mejl till respektive vårdnadshavare. Om båda vårdnadshavarna svarar kommer svaren att räknas samman till ett genomsnitt och i både resultat och svarsfrekvens beräknas ett svar per barn.

Urval och organisationsindelning

Urvalet innefattar mejladresser till de vårdnadshavare vars barn var inskrivna på förskolan den 15 december. Nyinskrivna barn per januari kommer inte att delta i undersökningen i år.

Urvalet tas från BER. Origos system känner av när en mejladress inte är giltig, dock inte om en adress inte används längre av en person. En utsedd kontaktperson på förskolan kommer att få inlogg till Origos system när undersökningen startar och kan därigenom rätta eventuellt felaktiga mejladresser.

Det är viktigt att de stadsdelsförvaltningar som önskar få sina rapporter uppdelade utifrån en specifik organisationsindelning kontaktar Origo Group senast den 16 februari för att få rapporterna indelade i så kallade områdesrapporter.

Resultatrapporter

Undersökningsperioden sträcker sig till den 31 mars. Därefter sammanställs rapporterna och skickas tidigast ut till stadsdelsförvaltningarna under vecka 19 och till förskolorna vecka 20.

Viktigt med en hög svarsfrekvens

För att få en hög svarsfrekvens uppmanas förskolorna att informera vårdnadshavare om vikten av att de svarar. Detta kan med fördel göras på föräldramöten, i veckobrev samt genom att sätta upp affischer om undersökningen.

Då enkäten mejlas ut är det extra viktigt i år att ni informerar vårdnadshavarna om att de ska vara uppmärksamma på att de får mejlet samt att de säkerställer att förskolan har rätt mejladress till dem. 

Stadsledningskontoret och utbildningsförvaltningen följer svarsstatistiken från Origo noggrant under undersökningsperioden. Om svarsfrekvenserna skulle visa sig bli betydligt lägre än tidigare år kommer åtgärder att vidtas.

Kontaktuppgifter

För all kontakt med Origo Group använd
E-post: skola@origogroup.com

Tack för er medverkan och ert engagemang!

Tidsplan

 • 14 februari sista dagen att lägga en beställning på
  extrafrågor (max fem frågor får läggas till) från frågebanken
  till Origo.
 • 16 februari är sista dagen för stadsdelsnämnder och fristående verksamheter att göra organisationsavstämning med Origo
   (för att kunna leverera resultaten utifrån chefsområde samt på avdelningsnivå).
 • Vecka 6 information finns på webben.
 • 26 februari enkäten öppnar. Första utskicket skickas till
  vårdnadshavarens mejladress.
 • Vecka 10 svarsfrekvenser skickas ut via länk där förskolorna kan följa hur många av deras vårdnadshavare som svarat samt uppdatera studsade/saknade mejladresser.
 • Vecka 10–13 påminnelse till dem som inte svarat via mejl.
 • 31 mars undersökningen avslutas.
 • Vecka 19 leverans av totalrapport samt stadsdelsnämndsrapporter till stadsdelsnämnder och fristående verksamheter.
 • Vecka 20 leverans av områdes/enhetsrapporter till verksamheterna.
 • Vecka 21 tidigast, resultaten publiceras på webben.

Resultat från tidigare år

Här finns totalrapporter, rapporter per stadsdel och länkar till de olika verksamheterna inom förskola och pedagogisk omsorg.

Uppdaterad