Tyck till om gymnasiet

Varje år genomförs undersökningar där elever får tycka till om sitt gymnasium. Resultaten publiceras i samband med att valet till gymnasium ska göras.

Undersökningarna besvaras av

  • elever i årskurs 3 på gymnasiet
  • elever på språk- och yrkesintroduktionsprogrammens alla årskurser.

Datum för undersökningarna

2024 års undersökningar för elever i gymnasiet genomförs preliminärt veckorna 39–44.

Resultat

Här hittar du totalrapporter för gymnasieskolans olika program samt länk till Hitta gymnasieskola, där resultaten för respektive gymnasieskola finns.

Barn- och fritidsprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

Bygg- och anläggningsprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

Ekonomiprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

El- och energiprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

Estetiska programmet, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

Fordons- och transportprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

Handels- och administrationsprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

Hantverksprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

Hotell- och turismprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

Humanistiska programmet, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

Industritekniska programmet, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

International Baccalaureate, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

Introduktionsprogrammet exklusive språkintroduktion, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

Naturbruksprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

Naturvetenskapsprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

Samhällsvetenskapsprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

Samtliga program exklusive introduktionsprogram, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

Sjöfartsutbildningen, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

Språkintroduktion, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

Teknikprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

VVS- och fastighetsprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

Vård- och omsorgsprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

Yrkesdansarutbildningen, totalrapport Stockholms stad 2023 (pdf)

Barn- och fritidsprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

Bygg- och anläggningsprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

Ekonomiprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

El- och energiprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

Estetiska programmet, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

Fordons- och transportprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

Handels- och administrationsprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

Hantverksprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

Hotell- och turismprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

Humanistiska programmet, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

Industritekniska programmet, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

International Baccalaureate, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

Introduktionsprogrammet exklusive språkintroduktion, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

Naturbruksprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

Naturvetenskapsprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

Samhällsvetenskapsprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

Sjöfartsutbildningen, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

Språkintroduktion, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

Teknikprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

VVS- och fastighetsprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

Vård- och omsorgsprogrammet, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

Yrkesdansarutbildningen, totalrapport Stockholms stad 2022 (pdf)

Uppdaterad