Tyck till om gymnasiet

Varje år genomförs undersökningar där elever får tycka till om sitt gymnasium. Resultaten publiceras i samband med att valet till gymnasium ska göras.

Undersökningarna besvaras av

  • elever i årskurs 3 på gymnasiet
  • elever på språk- och yrkesintroduktionsprogrammens alla årskurser.

Datum för undersökningarna

Årets undersökningar för elever i gymnasiet genomförs under veckorna 39–43.

Till dig som ska svara på enkäten

Exempelenkäten visar undersökningens frågor. Den kan inte användas för att svara på enkäten.

Exempelenkät gymnasiet 2023 (pdf)

 

För att logga in, använd den kod som du har fått av din mentor eller lärare. Enkäten öppnar måndagen den 25 september.

Information till dig som är rektor

Inom ramen för den gemensamma gymnasieregionen genomför Stockholms stad en enkätundersökning bland elever i årskurs 3 på gymnasiet och på språkintroduktionsprogrammets alla årskurser. För Stockholms stads skolor är det obligatoriskt att låta eleverna delta. 

Tidplan 

2023

Vecka 38: Utskick av lösenord till anmälda mentorer eller kontaktpersoner på skolan.

Vecka 39: Webbenkäten öppnas den 25 september.

Vecka 39–43: Redovisning av svarfrekvens löpande under genomförandet.

Vecka 43: Sista svarsdag är den 27 oktober.

Vecka 49: Utskick av rapporter till kontaktpersoner på respektive skola.

Resultat

Uppdaterad