”Vi finns för att bryta utanförskapet”

Romers levnadsvillkor är idag ofta mycket sämre än för befolkningen i övrigt. Brobyggarna på Jobbtorg Stockholm arbetar hårt för att vara en viktig länk mellan romer och majoritetssamhället.

Staden har fyra romska brobyggare på Jobbtorg Stockholm som tillhör arbetsmarknadsförvaltningen. Brobyggarnas främsta uppdrag är att stötta den romska målgruppen mot studier, arbete och självförsörjning.

– Vi har ett väldigt bredd uppdrag. Vi gör allt från att hjälpa romer föra en dialog med myndigheter, till att hjälpa till med språk och kulturtolkning, förklarar brobyggaren Nina Lundberg.

Brobyggarna har fullt upp på dagarna. Tillsammans träffar de cirka 30 personer varje månad.

– De som lever i ett socialt utanförskap har inte samma förutsättningar. Många som söker sig hit har inte en egen dator och behöver hjälp. Det finns tyvärr en okunskap i digitaliseringen som vi försöker hjälpa till med, förklarar brobyggaren Mikael Tofteson.

Unga vågar inte berätta att de är romer

Brobyggarna arbetar även med att få ut unga romer i arbete genom exempelvis stadens feriejobb. Men att fånga upp dessa ungdomar har blivit allt svårare.

– Många unga vågar inte identifiera sig som rom på grund av rädsla för diskriminering. Även deras föräldrar säger att det något de inte ska berätta, förklarar brobyggaren, Rafael Szoppe. 

Rafael fortsätter:

– Det är skett en försämring de senaste åren. Romer upplever allt mer diskriminering. Mycket handlar om den negativa mediebilden, där romer inte får möjlighet att komma till tals i rapportering, eller så är de rädda för att utsättas för feltolkningar.

Insatserna gör skillnad

Brobyggarna gör allt de kan med de resurser som finns. Insatserna som görs skapar ett positivt genomslag för den romska gruppen.

– Vi vill ha möjlighet att utveckla punktinsatserna till något på lång sikt. Majoriteten av romer vill ha en fysisk plats dit de kan komma och få hjälp med andra frågor såsom bostad, skolor och socialt stöd, säger Nina Lundberg. 

Romer i Stockholm på sociala medier

Brobyggarna når flest romer via sitt Facebookkonto Romer i Stockholm. De har över 3 000 följare som inkluderar politiker, opinionsbildare och tjänstemän.

– Alla har rätt till ett gott liv där man kan vara sig själv fri från diskriminering. Vi finns för att bryta utanförskapet, avslutar Rafael Szoppe.

Uppdaterad