Stiftelsen SHIS Bostäder

SHIS Bostäder är Stockholms stads bostadssociala resurs.

SHIS Bostäders uppdrag är att erbjuda trygga genomgångsboenden för etablerade och nyanlända stockholmare som av sociala eller ekonomiska skäl har hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden.

Verksamheten bedrivs i ett fyrtiotal fastigheter runt om i Stockholms stad. Lägenheterna förmedlas som genomgångsbostäder med korttidskontrakt på stadens socialtjänsters förfrågan. Ett mindre antal lägenheter annonseras ut via Bostadsförmedlingen.

Verksamheten utgår från de stadgar som kommunfullmäktige beslutat om, KFS 1996:08, Stadgar för Stiftelsen SHIS Bostäder.

Uppdaterad