Skärpt eldningsförbud i Stockholm

Just nu är det förbjudet att elda i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud med anledning av att det är extremt torrt i naturen.

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund där Stockholms stad samarbetar med nio andra kommuner för att hantera räddningstjänsten i kommunerna.

Kommunalförbundet lyder under en direktion bestående av förtroendevalda politiker från medlemskommunerna.

Verksamheten regleras i förbundsordningen som är ett avtal mellan förbundet och medlemskommunerna.

Uppdaterad