Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Stockholm Exergi Holding AB

Stockholm Exergi Holding AB är ett intressebolag i Stockholms Stadshus AB.

Stockholms stad äger 50 procent av Stockholm Exergi Holding AB. Bolagets uppdrag är att bedriva verksamhet inom fjärrvärme och fjärrkyla samt annan förenlig verksamhet.

Stockholm Exergi Holding AB är ett holdingbolag till Stockholm Exergi AB och verksamheten bedrivs i Stockholm Exergi AB.

Uppdaterad