Medborgarkontoret i Tensta. Foto: Rebecka Rynefelt

Konsumentvägledning

Stadens konsumentvägledare hjälper dig som konsument och ger råd och information i situationer där du behöver veta mer.

Konsumentvägledarna vet vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument.

Du kan bland annat få hjälp med

  • rådgivning före köp av en vara eller tjänst, exempelvis när du ska anlita en hantverkare
  • konsumenträttslig information, om garantier och säljarens skyldigheter
  • marknadsrättslig information, exempelvis om vilseledande reklam och prisinformation
  • att komma i kontakt med andra myndigheter eller organisationer (vid tvister)
  • hushållsekonomisk rådgivning och information om budget och skuldrådgivning
  • klagomål på livsmedel.

Kontakta stadens konsumentvägledare

Uppdaterad