Aktuellt

Prioriterade nyheter

Lap-See Lam och Nina Hemmingsson är två mottagare av Stockholms stads kulturpriser i år. Sju priser i olika kategorier ges aktörer av stor vikt för Stockholms kulturliv.

Nyheter

Juni 2023

När det blir riktigt varmt utomhus gäller det att skydda din bostad från värmen och se till att solen inte tränger in genom till exempel fönstren.

Stadshusets arkitekt Ragnar Östberg lämnade medvetet tomma platser för att kommande generationer skulle kunna fortsätta utsmyckningen av huset.

Från och med 1 januari 2024 är sortering av matavfall med avfallskvarn som går direkt till ledningsnätet inte längre godkänt.

Maj 2023

Hör kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell berätta om kommunfullmäktiges möte den 29 maj.

Inför firandet har fastighetskontoret utfört ett flertal restaureringar i Stadshuset. Utanför har Stadshusparken återställts till originalutförande.

Hör kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell berätta om kommunfullmäktiges möte den 8 maj

Tallarna på världsarvet Skogskyrkogården är en central del i gestaltningen. De flesta tallar är flera hundra år gamla. Över åren har olika föryngringsstrategier testats för att säkra att det finns ...

Den 16–23 juni bjuder vi in till ett hejdundrande firande värdigt en hundraåring.

April 2023

Hör kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell berätta om kommunfullmäktiges möte den 24 april.

Stockholm utnämns till världens mest hållbara stad av ekonomi- och hållbarhetstidningen Corporate Knights.