Antalet öppna drogscener minskar

Publicerad:

Antalet öppna drogscener har minskat både till antal och yta under 2023. Det visar en kartläggning som har gjorts av de aktörer som arbetar för att motverka den öppna narkotikahanteringen i länet.

I två år har Länsstyrelsen Stockholm, Polismyndigheten, länets kommuner, Region Stockholm, Kriminalvården och Tullverket arbetat tillsammans för att länets öppna drogscener ska minska i antal. En öppen drogscen beskrivs som en geografisk bestående plats där bruk och försäljning av narkotika sker öppet och skapar otrygghet för omgivningen.

En kartläggning över hur drogscenerna förändrats i länet under 2023 visar positiva resultat. I dag finns 53 öppna drogscener i 8 av länets 26 kommuner. Det innebär att tio öppna drogscener har arbetats bort under förra året. Resultatet visar också att drogscenerna totalt sett har blivit mindre till ytan samt att inga nya drogscener har tillkommit på andra platser.

Den lokala samverkan är av stor betydelse för att lyckas i arbetet att få bort de öppna drogscenerna. Exempel på sådana insatser är hög närvaro av trygga vuxna, att skapa trevliga aktiviteter på platsen och samverkan mellan olika aktörer på platsen. Att det lokala och gemensamma arbetet prioriteras syns nu på flera håll, bland annat i Stockholms stad som under 2023 arbetat bort fem öppna drogscener.

– Vårt mål i Stockholm är tydligt: stockholmarnas trygghet ska öka och brottsligheten ska minska. Vi ser att när flera aktörer kraftsamlar tillsammans så får det effekt. Tillsammans kan vi öka tryggheten, men det kräver att vi bekämpar såväl brotten som brottens orsak. Det är med glädje jag konstaterar att vårt gemensamma arbete kring de öppna drogscenerna ger resultat, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad.