Sammanfattning av kommunfullmäktiges möte 11 mars

Publicerad:

Uppdaterad:

På kommunfullmäktiges sammanträde fattades beslut inom bland annat stadsutveckling.

Kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell sammanfattar mötet.

 

Du kan ta del av protokollet när det justerats.

Webb-tv

Du kan se hela mötet och ta del av kommande möten via webb-tv.

Nästa möte i kommunfullmäktige är den 25 mars 2024.