Staden övade krigsledning

Publicerad:

Uppdaterad:

Den 5 mars genomfördes STADSÖ24 – den första krigsledningsövningen i Stockholms stad på årtionden. 30 förvaltningars och bolags krigsledningar övade tillsammans för att utveckla stadens förmåga att hantera en situation med krigsfara eller krig.

Mycket har hänt som förändrat omvärldsläget det senaste decenniet. Som konsekvens av bland annat det återuppbygger stadens sin del av det civila försvaret, och en del av det är förmågan att organisera stadens verksamheter även i krig.

Den 5 mars övade 30 förvaltningar och bolag inom Stockholms stad sina krigsledningsorganisationer. Totalt deltog närmare 500 personer tillsammans med observatörer från bland annat Försvarsmakten och polisen. Syftet var att genom en lärande övning höja stadens förmåga att kunna agera under höjd beredskap.

– Övningen belyser vikten av förmågan att samverka inom stadens verksamheter och med andra aktörer i det yttersta läget, det vill säga höjd beredskap. Det är för att utveckla de förmågorna tillsammans som vi övar, säger Fredrik Alfredsson, säkerhetsdirektör.

Det blev tydligt att ett väpnat angrepp skulle ställa helt andra krav på stadens verksamheter.

– Stockholm ska alltid fungera. I vardag, i kris men också ytterst i krig. Stockholmarna ska känna sig trygga med att staden tar den utgångspunkten på allvar. Vi har en beprövad förmåga att agera i kriser men vid höjd beredskap – alltså vid fara för krig eller i krig – är det särskilt viktigt att vi kan agera som en sammanhållen aktör med både muskler och flexibilitet för att hantera svåra påfrestningar, säger Fredrik Jurdell, stadsdirektör.