Nacionalno minoritetija hem minoritetno čhib

Ako tu pripadineja ko dijekh nacionalno minoriteti isi tut pravo te vačere ti čhib ked hijan ko kontakti e phuvjakere agenciencar. Akate šaj te dikhe savo pravo isi tut hem so šaj te rode ki ti komuna hem avera phuvjakere agencije.

I Švedska tani kotar o berš 2000 phandlji ki Evropakiri konvencia baš o nacionalno minoritetija, a isto ađahare hem praktizirini e Evropakoro zakoni baš i minoritetno čhib. Premalo odova zakoni o Jaudije, o Roma, o Samer, o Švedsko-Fincija hem o Tornedalingar dikhena pe sar nacionalno minoritetija. Kotar tegani hem i Romani čhib, i Samisko čhib, i Finsko čhib, o Jidiš hem o Meenkieli dikhena pe sar minoritetno čhibja.

O nacionalno minoritetija hem i minoritetno čhib valjani te arakhi pe hem te barjačeri pe

O zakoni (2009:724) kotar nacionalno minoritetija važini ki celo Švedska. O zakoni phenela so o nacionalno minoritetna čhibja valjani te arakhen pe hem te barjačeren pe. Ako tu pripadineja ko dijekh nacionalno minoriteti isi tut pravo te arakhe hem te barjačere ti kultura, hem te sikljove hem te barjačere ti minoritetno čhib.

O administrativna agencije valjani te den baš o sa o nacionalno minoritetija jekh šansa te oven inkludirime ko konsultacije hem pučiba aškalo o nacionalno minoritetija. E phuvjakere agencije valjani te bičhaljen informacia baš o nacionalno minoritetija, sebepi odova pisini ko zakoni.

Specialno pravo ki Finsko čhib, Samisko čhib hem Meenkieli

I Stockholm tani administrativno baza baš i Finsko čhib, i Samisko čhib hem Meenkieli. Odova značini ako tu vačereja Finsko čhib, Samisko čhib ja Meenkieli hem bešeja ki Stockholm, isi tut specialno pravo.

Ako tu bešeja ki jekh komuna so tani administrativno baza isi tut pravo te komunicirine e phuvjakere agenciencar ki ti čhib. O odgovor kotar o phuvjakere agencije ka dobine ki ti čhib. O agencije šaj te čeren jekh termini ked o servis ka del pe ki minoritetno čhib. O komune šaj te den informacia ki minoritetno čhib ko dagis hem ko phurikano čher, ako điko mangela.

O komune so tane administrativno baze valjani te ovel oljen jekh šukar programi baš i minoritetno politika.

Dajakiri čhib ki škola

O čhavore so tane nacionalno minoriteti isi oljen pravo pi minoritetno čhib te sikljoven ki škola, ki tema dajakiri čhib. Kontaktirin e školakere administratore ako isi tut disavo pučibe.

Akate šaj te dikhe pobuter

Ko akala thana šaj te dikhe savo pravo isi tut (o teksti tano ki Švedsko čhib):

Kontaktirin i diz Stockholm

Kontakt centar Stockholm
Telefon: 08-508 00 508

Uppdaterad