Projekt med egen eller annan finansiär än EU

Staden bedriver utveckling i projekt med helt egen finansiering eller med andra finansiärer än EU:s olika fonder och program.

Projekt för en innovativ och smart stad

Inom ramen för en innovativ och smart stad drivs en rad projekt som ska ta till vara på digitaliseringens möjligheter för bästa nyttan för stockholmarna.

Uppdaterad