Skärpt eldningsförbud i Stockholm

Just nu är det förbjudet att elda i Stockholms län. Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud med anledning av att det är extremt torrt i naturen.

Tack för ditt meddelande!

Hej! Tack för ditt e-brev! Vi hanterar alla inkomna ärenden så skyndsamt som möjligt, och vid eventuell vidare handläggning så kommer vi att återkomma till dig.

I och med att du har skickat det här meddelandet till oss kommer vi i vår handläggning att hantera de personuppgifter som framgår av ditt meddelande.

Personuppgifterna hanteras utifrån gällande lagstiftning, bland annat Tryckfrihetsförordningen, Arkivlagen och Dataskyddsförordningen och utifrån de rutiner som gäller för den typ av ärende som ditt meddelande gäller.

Om du har frågor gällande hanteringen av dina personuppgifter kopplat till ditt meddelande får du gärna kontakta oss på registrator.amf@stockholm.se

Arbetsmarknadsförvaltningen
Livdjursgatan 4
121 26 STOCKHOLM-GLOBEN
registrator.amf@stockholm.se
info.amf@stockholm.se

Uppdaterad