Stockholm en av 100 utvalda klimatstäder

Publicerad:

Stockholms stad har antagits av EU som en av 100 utvalda städer att delta i en satsning om att bli klimatneutrala 2030.

Av 362 europeiska städer som lämnade in ansökan om att få gå med i satsningen 100 klimatneutrala städer 2030 har EU-kommissionen nu valt ut de städer som ska vara med i arbetet framåt och Stockholm är en av dem. De övriga som är med i arbetet är både större och mindre städer runt om i Sverige och Europa. En del i satsningen är att teckna ett klimatkontrakt med EU-kommissionen.

Klimatkontraktet på EU-nivå om att vara klimatneutral 2030 blir nu nästa steg efter att staden, tillsammans med 22 andra svenska städer, redan i slutet av 2020 tecknade kontrakt på svensk nivå. Staden lämnade in sin intresseanmälan till EU i januari 2022.

Vad ger ett klimatkontrakt Stockholm?

För Stockholms stad innebär klimatkontraktet på EU-nivå en viktig möjlighet i genomförandet av stadens klimathandlingsplan. Klimatarbetet inom Europa och det ambitiösa målet om ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 fordrar ett särskilt fokus, nya samarbeten och att satsningarna tas till nya nivåer med forskning och digitalisering. Här blir klimatkontraktet ett viktigt verktyg i alla de städer som nu går med. Det stärker också innovation och ett brett hållbarhetsperspektiv i linje med FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Ett europeiskt klimatkontrakt ger möjlighet att snabba på omställningen bland annat genom ett utökat samarbete mellan ambitiösa städer och finansiering av stadens klimatinvesteringar de kommande åren.

Deltagandet i satsningen för klimatneutrala och smarta städer 2030 öppnar för helt nya möjligheter att dela erfarenheter, lära av andra städer och initiera större satsningar på klimatet tillsammans. Stockholms stad vill öka samarbetet med invånare, näringsliv och akademi så att vi tillsammans kan gå fortare fram i klimatomställningen. För stadens interna arbete innebär deltagandet en möjlighet att utveckla mer effektiva och innovativa arbetsformer.

Klimatkontraktet ingår i en så kallad mission som EU-kommissionen lanserat för att uppnå klimatneutrala och smarta städer 2030 inom ramen för innovationsprogrammet Horisont Europa. I detta arbete kombineras klimatomställning och digitalisering för ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Städer spelar en viktig roll

Städer utgör bara 3 procent av jordens landmassa, men står för mer än 70 procent av utsläppen av växthusgaser. Därtill kommer att städerna växer snabbt och har stor påverkan på energiförsörjning, trafik och stadsplanering. Omkring år 2050 kommer 85 procent av befolkningen i EU att bo i städer. Därför är städernas så viktiga i arbetet med att nå hållbarhetsmålen.

Inspiration för en hållbar livsstil

Stockholmarna har en viktig roll i omställningen mot en mer klimatsmart och miljövänlig stad. På webbplatsen Leva hållbart finns användbara tips och möjlighet att ta del av kunskapen hos några av stadens experter.