Nästa steg mot ambitiösa klimatmål

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad ansöker nu om att bli en av 100 utvalda städer i EU som ska teckna klimatkontrakt om att bli klimatneutrala 2030.

Ett klimatkontrakt på EU-nivå om att vara klimatneutral 2030 är nästa steg efter att staden, tillsammans med 22 andra svenska städer, redan i slutet av 2020 tecknade kontrakt på svensk nivå.

Ett europeiskt klimatkontrakt ger möjlighet att snabba på omställningen bland annat genom ett utökat samarbete mellan ambitiösa städer och finansiering av stadens klimatinvesteringar de kommande åren.

Staden bygger sin intresseanmälan på de ambitiösa mål som beslutats i stadens miljöprogram och klimathandlingsplan. Stockholms övergripande klimatmål är att vara fossilfritt 2040. Enligt stadens klimatbudget beräknas Stockholm fortfarande ha kvar 700 000 ton i koldioxidutsläpp år 2030, men då ska staden samtidigt kunna lagra 800 000 ton koldioxid. Det gör att staden kan vara klimatneutral redan 2030.

Städer spelar en viktig roll

Städer utgör bara 3 procent av jordens landmassa, men står för mer än 70 procent av utsläppen av växthusgaser. Därtill kommer att städerna växer snabbt. Omkring år 2050 kommer 85 procent av befolkningen i EU att bo i städer. Därför är städerna så viktiga i arbetet med att nå hållbarhetsmålen.

För Stockholms stad innebär klimatkontraktet en viktig möjlighet i genomförandet av stadens klimathandlingsplan. Det ambitiösa målet om ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 fordrar nya samarbeten och att satsningarna tas till en ny nivå vilket ett klimatkontrakt möjliggör. Det stärker också innovation och ett brett hållbarhetsperspektiv i linje med FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Inspiration för en hållbar livsstil

Stockholmarna har en viktig roll i omställningen mot en mer klimatsmart och miljövänlig stad. På webbplatsen Leva hållbart finns användbara tips och möjlighet att ta del av kunskapen hos några av stadens experter.