Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 15 december 2022

Stockholms utbildningsnämnds protokoll för den 15 december 2022 har justerats den 22 december 2022 vad avser §§ 1-5, 7-10, 16.

Detta tillkännagivande anslås på Stockholms stads anslagstavla 27 december 2022–17 januari 2023.

Protokollet finns tillgängligt hos utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F samt på Insyn. 

Uppdaterad