Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Stockholms stads anslagstavla

Detta är Stockholms stads officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden och kungörelser från staden.

Den digitala anslagstavlan ersatte från och med 1 januari 2018 den gamla fysiska som suttit vid Stadshuset, i enlighet den nya kommunallagen.

Uppdaterad