Anmäl ett missförhållande

Här kan du göra en skriftlig anmälan om missförhållanden.

Anmälan bör innehålla följande information:

  • Kontaktinformation.
  • Beskrivning av missförhållandet; var och när det ägt rum, vem vilka som är inblandade.
  • Var så tydlig och specifik som möjligt.
  • Undvik branschspråk och annat som är svårt för en utomstående att förstå.
  • Dokumentation om du har tillgång till det, eller om du vet att det finns dokumentation och i så fall vad och var.
  • Uppgifter om du vidtagit några andra åtgärder med anledning av missförhållandet.

När du fyllt i efterfrågade uppgifter i webbformuläret klickar du på Skicka.

Säkra meddelanden

All skriftlig kommunikation med visselblåsarfunktionen sker genom Säkra meddelanden. I webbformuläret uppger du din mejladress och ditt födelsedatum för att möjliggöra fortsatt kommunikation.

När vi mottagit och läst din anmälan kan du få en bekräftelse från oss, om du valt det. Du får då ett mejl från noreply@stockholm.se om att du har fått ett säkert meddelande från Stockholms stad. Du behöver sedan klicka på länken i mejlet och logga in i Säkra meddelanden för att läsa och svara på meddelanden från visselblåsarfunktionen.

Mejlet ser ut ungefär så här (det kan variera beroende på hur du läser mejl).

Gör en anmälan

* Obligatorisk uppgift

Jag är medveten om att jag för att kunna rapportera behöver uppge min rätta identitet.*

Beskriv missförhållandet

Vad handlar det om? När inträffade detta? Var inträffade detta? Beskriv även på vilket sätt du fått kännedom om missförhållandet.

Om din anmälan inkluderar personer tänk på att endast lämna personuppgifter som är relevanta för din anmälan. Undvik helt att ange personuppgifter om elever/brukare/kunder samt uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.

Klicka på Bläddra för att bifoga fil. Klickar du på Bläddra en andra gång, tas den första filen bort. Vill du bifoga flera filer, håll ner Ctrl (pc) eller Cmd (Mac).

Alla som anmäler har rätt att få en bekräftelse på att rapporten är mottagen inom sju dagar. Vill du få en bekräftelse? För att kunna ta emot en bekräftelse behöver du fylla i ditt födelsedatum.*

Uppdaterad