Så blir Husbys nya utegym

Publicerad:

Nu är det klart vad det nya utegymmet vid Husby gård ska innehålla. Med 187 av 327 röster vann förslaget där det går att både träna, umgås, hoppa studsmatta och söka skydd från sol och regn.

Våren 2023 fanns ett tillfälligt utegym vid Husby gård. Gymmet var populärt och många ville att det skulle fortsätta att finnas på platsen. Efter ett medborgarförslag beslutade Järva stadsdelsnämnd att bygga ett permanent utegym på samma plats.

Järva stadsdelsförvaltning har under våren arbetat med en medborgarbudget för att ta fram förslag på hur utegymmet ska utformas. Invånare i Järva har varit med och påverkat gymmets utformning – både genom att lämna förslag och synpunkter och genom att rösta.

Nu har Järva stadsdelsnämnd fattat beslut om att bygga det förslag som fick flest röster.

Det vinnande förslaget – en plats för träning och samvaro

Omröstningen stod mellan två förslag utifrån invånarnas synpunkter och idéer. Båda förslagen hade samma basutbud av utrustning. Sammanlagt fick vi in 327 röster.

 • Förslag 1 bestod av basutbudet och ytterligare tre träningsmaskiner. Förslaget fick 140 röster.
 • Förslag 2 bestod av basutbudet och tillägg som till exempel skydd mot sol och regn, insynsskydd, lekmöjlighet för barn. Förslaget fick 187 röster.

De som röstade på förslag 2 fick även välja tre av fem extra funktioner:

 • tak, 126 röster
 • insynsskydd, 66 röster 
 • lekmöjlighet för små barn, 85 röster 
 • studsmatta, 118 röster
 • en extra träningsmaskin, 115 röster.

Det vinnande förslaget blev alltså förslag 2, som består av basutbud och tre extra funktioner - studsmatta, tak och en extra träningsmaskin. Under sommaren kommer vi att planera exakt hur utegymmet ska se ut. Den färdiga utformningen presenteras på webben.

Basutbudet är en stretchyta, balansbana, cykelträning, benträning, roddmaskin, belysning, sittgrupp och infotavla.

Plats för utegymmet

Utegymmet ska vara på gräsmattan som ligger bakom Husby gård, mot Husby centrum. Det är samma plats som det tillfälliga utegymmet låg på.

Så här har invånarna varit med och påverkat

I medborgarbudgetens första del fick invånarna komma med förslag, idéer och synpunkter på hur utegymmet ska se ut. Genom en webbenkät fick vi in 112 svar som vi arbetade om till de två förslag som gick till omröstning.

Förslagen bedömdes och bearbetades

Alla svar, synpunkter och idéer som kom in via webbenkäten och under workshops och träffar har gåtts igenom. Förslagen som togs fram stämde överens med kriterierna:

 • Så många som möjligt ska kunna använda utegymmet, oavsett hur van man är vid att träna.
 • Det får kosta max 1,3 miljoner kronor.
 • Utegymmet får inte ta upp för stor del av platsen eller innebära för stora ändringar i landskapet.
 • Utformningen av utegymmet ska passa in i den kulturhistoriska miljön vid Husby gård.

Det har också kommit önskemål om sådant som vi inte har kunnat arbeta in i förslagen av olika anledningar. Det kan handla om att det inte ryms inom budget, att de inte är lämpliga ur ett hållbarhetsperspektiv eller att funktionerna redan finns i närheten. Önskemålen har handlat om vattenstation, toaletter och olika typer av markbeläggningar. Det har även kommit önskemål om en parkourbana, klättervägg och plaskdamm. 

Så här har processen gått till

Det finns flera steg i processen från idé till färdigt utegym:

 1. Invånarna lämnade sina synpunkter i en webbenkät om utegymmet. Enkäten var öppen mellan den 22 mars–17 april.
 2. Utifrån enkätsvaren och synpunkterna tog vi fram två förslag på utegymmets innehåll.
 3. Mellan den 9–16 maj kunde invånarna rösta på sitt favoritförslag.
 4. Den 13 juni fattade Järva stadsdelsnämnd beslut om att genomföra det förslag som har fått flest röster.
 5. Vi bygger utegymmet under hösten 2024. Planen är att det ska vara klart innan årsskiftet.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss.

E-post: jarva@stockholm.se
Telefon: 08-508 01 000

Vad är medborgarbudget och medborgarförslag?

Du som bor i Stockholms stad kan vara delaktig i stadens utvecklingsarbete bland annat genom att engagera dig i pågående medborgarbudgetar.

Om du har idéer och förslag om andra saker som du vill ska hända i din stadsdel kan du lämna in ett medborgarförslag till din stadsdelsnämnd.

Andra sätt att påverka och tycka till

Om du inte vill lämna ett medborgarförslag eller engagera dig i en medborgarbudget kan du påverka Stockholm genom att lämna synpunkter.

Gäller dina synpunkter trafik eller utemiljön? Då kan du använda appen Tyck till.

Du kan även anmäla dig till medborgarpanelen, för att vara med och påverka stadsutvecklingen i Stockholm.