Snart presenteras Husbys nya utegym

Publicerad:

Uppdaterad:

Järva stadsdelsförvaltning ska bygga ett utegym vid Husby gård. Nu har Husbyborna fått rösta på hur de vill att det ska se ut. I juni avslöjar vi det vinnande förslaget.

Våren 2023 stod ett tillfälligt utegym vid Husby gård. Gymmet var populärt och många ville att det skulle fortsätta att finnas på platsen. Efter ett medborgarförslag beslutade Järva stadsdelsnämnd att bygga ett permanent utegym på samma plats.

För att ta fram utegymmet arbetar Järva stadsdelsförvaltning med en medborgarbudget. På så sätt kan Järvaborna vara med och påverka gymmets utformning.

Så här går det till

Det finns flera steg i processen från idé till färdigt utegym:

 1. Lämna dina synpunkter genom att svara på fyra frågor om utegymmet i en webbenkät. Enkäten är öppen mellan den 22 mars–17 april.
 2. Vi sammanställer alla enkätsvar och synpunkter. Utifrån det tar vi fram två förslag på hur utegymmet kan se ut och vad det ska innehålla.
 3. Mellan den 9–16 maj kan du rösta på det förslag du tycker bäst om.
 4. Efter den 16 maj räknar vi rösterna.
 5. Den 13 juni fattar Järva stadsdelsnämnd beslut om att genomföra det förslag som har fått flest röster.
 6. Efter den 13 juni avslöjar vi det vinnande förslaget på hemsidan och i Järva stadsdelsförvaltnings sociala medier.
 7. Vi bygger utegymmet under hösten 2024. Planen är att det ska vara klart innan årsskiftet.

Så här har invånarna varit med och påverkat

I medborgarbudgetens första del har invånarna fått komma med förslag, idéer och synpunkter på hur utegymmet ska se ut. Genom en webbenkät fick vi in 112 svar som vi har arbetat om till två förslag.

Båda förslagen har samma basutbud av utrustning. Det bygger på de tankar och synpunkter vi fått in om utegymmet samt vårt krav på att utegymmet ska vara tillgängligt för så många som möjligt.

 • Förslag 1 består av basutbudet samt ytterligare tre träningsmaskiner.
 • Förslag 2 består av basutbudet samt annat som du tycker behövs. Tilläggen kan till exempel vara skydd mot sol och regn, insynsskydd, lekmöjlighet för barn.

Omröstningen var öppen 9–16 maj. Det vinnande förslaget presenteras när Järva stadsdelsnämnd fattat beslut om att bygga utegymmet.

Så här bedömde och bearbetade vi förslagen

Vi gick igenom alla svar, synpunkter och idéer som kom in via webbenkäten och under våra workshops och träffar. När vi tog fram förslagen använde vi oss av de svar och synpunkter som följde de här kriterierna:

 • Så många som möjligt ska kunna använda utegymmet, oavsett hur van man är vid att träna.
 • Det får kosta högst 1,3 miljoner kronor.
 • Utegymmet får inte ta upp för stor del av platsen eller innebära för stora ändringar i landskapet.
 • Utformningen av utegymmet ska passa in i den kulturhistoriska miljön vid Husby gård.

Vi har också fått in önskemål om sådant som vi inte har kunnat arbeta in i förslagen. Flera önskemål gällde en vattenstation och toaletter vid utegymmet och andra önskade vissa typer av markbeläggningar.

Vi fick även in mer specifika önskemål på bland annat en parkourbana, en klättervägg och en plaskdamm. Vi har inte kunnat arbeta in de här önskemålen i förslagen för att de antingen kostar för mycket för att rymmas inom budgeten, att de inte är lämpliga ur ett hållbarhetsperspektiv eller att de efterfrågade funktionerna finns i närheten.

Plats för utegymmet

Utegymmet ska vara på gräsmattan som ligger bakom Husby gård, mot Husby centrum. Det är samma plats som det tillfälliga utegymmet låg på.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss.

E-post: jarva@stockholm.se
Telefon: 08-508 01 000

Vad är medborgarbudget och medborgarförslag?

Du som bor i Stockholms stad kan vara delaktig i stadens utvecklingsarbete bland annat genom att engagera dig i pågående medborgarbudgetar.

Om du har idéer och förslag om andra saker som du vill ska hända i din stadsdel kan du lämna in ett medborgarförslag till din stadsdelsnämnd.

Andra sätt att påverka och tycka till

Om du inte vill lämna ett medborgarförslag eller engagera dig i en medborgarbudget kan du påverka Stockholm genom att lämna synpunkter.

Gäller dina synpunkter trafik eller utemiljön? Då kan du använda appen Tyck till.

Du kan även anmäla dig till medborgarpanelen, för att vara med och påverka stadsutvecklingen i Stockholm.