Tyck till om upprustningen av Lugnets lekplats

Publicerad:

Uppdaterad:

För att lekplatsen ska bli så bra som möjligt vill vi veta vad som är viktigt för dig när du besöker platsen. Tyck till genom vår medborgarbudget, där du som stockholmare får vara med och bestämma hur platsen utformas.

Lekplatsen Lugnet i Västertorp är sliten och i behov av upprustning. Nu under våren 2024 vill vi ta del av dina synpunkter om lekplatsen – och i höst kan du rösta på det förslag som du önskar att vi ska genomföra.

Lämna dina synpunkter på lekplatsen

Det finns några saker du behöver tänka på när du lämnar dina idéer och förslag:

 • Förslagen ska handla om lekplatsen och sådant som du tycker behöver finnas där.
 • Så många barn som möjligt ska kunna använda lekplatsen.
 • Upprustning av hela lekplatsen får högst kosta 2 miljoner kronor.
 • Lekplatsen får inte innebära för stora ändringar i landskapet.
 • Plaskdammen rustas upp i ett separat projekt under 2025–2026.

Du kan fylla i och lämna in dina synpunkter i enkäten fram till den 2 juni. Därefter gås alla svar, synpunkter och idéer igenom och bildar underlaget för den fortsatta planeringen av upprustningen.

Svara på enkäten

Viktiga datum att ha koll på

Det finns några datum du behöver ha koll på:

 1. Lördagen den 4 maj klockan 12–15 finns personal från stadsdelsförvaltningen på plats på lekplatsen för att ta emot synpunkter. Parkleken är öppen och har aktiviteter under dagen.
 2. Lämna synpunkter i vår digitala enkät senast den 2 juni.
 3. Efter den 4 juni sammanställer Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning tre förslag på ny lekplats utifrån inkomna synpunkter.
 4. Hösten 2024 har du möjlighet att rösta på förslagen. Håll utkik efter datum!
 5. Det vinnande förslaget presenteras till vintern.
 6. Upprustning av lekplatsen påbörjas våren 2025.

Det här är Lugnets lekplats

Lugnets lekplats ligger i dalgången av Västertorpsparken och rustades senast 2004. I lekplatsen finns en bemannad parklek och en plaskdamm. Ytan som ska rustas upp består idag av en mindre småbarnslek med sandlåda och gungdjur.

Det finns en klätterställning, en bollplan i asfalt samt en större grusplan för spontanaktiviteter. Intill lekplatsen finns bland annat en bollplan, en skejtbana, en linbana och en grillplats. Vintertid finns där en pulkabacke och skridskoåkning på den spolade bollplanen.

Närliggande förskolor använder ofta lekplatsen för sin utomhusverksamhet.

Kontakta oss

Om du ha frågor är du välkommen att kontakta oss!

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltningen
E-post: hagersten-alvsjo@stockholm.se
Telefon: 08-508 22 000

Vad är medborgarbudget och medborgarförslag?

Du som bor i Stockholms stad kan vara delaktig i stadens utvecklingsarbete, bland annat genom att engagera dig i pågående medborgarbudgetar.

Om du har förslag på andra saker som du vill ska hända i din stadsdel kan du lämna in ett medborgarförslag.

Vill du felanmäla eller har du synpunkter på våra gator, torg eller parker? Använd appen Tyck till.

Du kan även anmäla dig till medborgarpanelen, för att vara med och påverka stadsutvecklingen i Stockholm.