Hur vill du att Husbys nya utegym ska se ut?

Publicerad:

Uppdaterad:

Järva stadsdelsförvaltning ska bygga ett utegym vid Husby gård. Nu kan du som bor i Järva vara med och påverka hur utegymmet ska se ut för att det ska bli en bra plats att träna på.

Våren 2023 stod ett tillfälligt utegym vid Husby gård. Gymmet var populärt och många ville att det skulle fortsätta att finnas på platsen. Efter ett medborgarförslag beslutade Järva stadsdelsnämnd att bygga ett permanent utegym på samma plats.

För att det nya utegymmet ska bli så bra som möjligt vill vi veta vad som är viktigt för dig när du tränar. Tyck till genom vår medborgarbudget!

Så här går det till

Det finns flera steg i processen från idé till färdigt utegym. Så här går den till:

 1. Lämna dina synpunkter genom att svara på fyra frågor om utegymmet i en webbenkät. Enkäten är öppen mellan den 22 mars–17 april 2024.
 2. Den 11 april klockan 16.30–18.30 ordnar Järva stadsdelsförvaltning en workshop vid Husby gård där du kan dela med dig av vad du tycker och få veta mer om utegymmet.
 3. Den 13 april klockan 12.00–14.00 ordnar Järva stadsdelsförvaltning en workshop i Husby centrum där du kan dela med dig av vad du tycker och få veta mer om utegymmet.
 4. Efter den 17 april sammanställer vi alla enkätsvar och synpunkter. Utifrån svaren tar vi fram ett antal förslag på hur utegymmet kan se ut och vad det ska innehålla.
 5. I början av maj presenterar vi förslagen på vår webbplats. Mellan den 9–16 maj kan du rösta på det förslag du tycker bäst om.
 6. Det förslag som får flest röster blir det förslag som vi bygger.

Så här bedömer och bearbetar vi förslagen

Vi går igenom alla svar, synpunkter och idéer som kommer in. För att vi ska kunna använda dem när vi tar fram förslagen är det viktigt att de följer de här kriterierna:

 • Svaren i enkäten ska handla om utegym och sådant som du tycker behöver finnas intill utegymmet.
 • Så många som möjligt ska kunna använda utegymmet, oavsett hur van man är vid att träna.
 • Det får kosta högst 1,3 miljoner kronor.
 • Utegymmet får inte ta upp för stor del av platsen.
 • Utegymmet får inte innebära för stora ändringar i landskapet på platsen.
 • Utformningen av utegymmet ska passa in i den kulturhistoriska miljön vid Husby gård.

Plats för utegymmet

Utegymmet ska vara på gräsmattan som ligger bakom Husby gård, mot Husby centrum. Det är samma plats som det tillfälliga utegymmet låg på.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss.

E-post: jarva@stockholm.se
Telefon: 08-508 01 000

Vad är medborgarbudget och medborgarförslag?

Du som bor i Stockholms stad kan vara delaktig i stadens utvecklingsarbete bland annat genom att engagera dig i pågående medborgarbudgetar.

Om du har idéer och förslag om andra saker som du vill ska hända i din stadsdel kan du lämna in ett medborgarförslag till din stadsdelsnämnd.

Andra sätt att påverka och tycka till

Om du inte vill lämna ett medborgarförslag eller engagera dig i en medborgarbudget kan du påverka Stockholm genom att lämna synpunkter.

Gäller dina synpunkter trafik eller utemiljön? Då kan du använda appen Tyck till.

Du kan även anmäla dig till medborgarpanelen, för att vara med och påverka stadsutvecklingen i Stockholm.