Stokholmin kaupunki

Stokholmin kaupunkissa on noin 40 000 työntekijöitä. Sie ja kaikki heti miljoona stokholmilaisia kohtaatta meitä yhteiskunnan monessa eri paikoissa ja toiminoissa.

Met olema esimerkiks esikoulussa ja koulussa, vanhuushoijossa ja päivätoiminassa. Sie kohtaat meitä kans kun met santaama, suuppaama eli rakenama ja muutama kaupunkin katuja ja toria, kun sie haet pykiluppaa, vierailet meän työtoria ja kansalaiskontturia, menet kirjasthoon ja uimahalhiin.

Kaupunkin infrastryktyyri

Kaupunki on vastuussa kans ette meilä on puhas vesi sekä kraanassa ja järvissä ja joissa, ette roskannouto ja meän haminat ja kaijit toimivat, ette Stokholmin yritysmailmala on parhaimat eelytykset, ette klimaattiviishaita ja käytettäviä asuntoja rakenethaan ja välitethään. Sen lisäks Stokholmila on ainutlaatunen dikitaalinen infrastryktyyri meän avoimen fiiberiverkoston kautta, joka rakenethaan ja laajenethaan yhä enemän ja sillä tavala saa dikitaalisen yhteiskunnan aina paremaks.

Kulttuuri ja vapa-aika

Kulttuuri on tärkeä ja pittää ottaa huomihoon – sen tarjoaama esimerkiks Kulturhuset Stadsteaterin kautta vuen ympäri satoila ohjelmapistheilä, Kulttuurikoulu kaikile nuorile ja lapsile, Kaupunkitalon ja Medeltidsmuseetin ja meän oma taijehalli Liljevalchsin kautta. Met tuema kans sekä yhistystoimintaa ja kulttuuraktööriä ja sillä tavala yhessä saatama lua demokraattisen ja kukkivan kaupunkin. Urheilupaikkoja, uimahallia, ulkojymmiä, vihreitä alueita ja luononreservaattia on muutama esimerkki kuinka kaupunki helpottaa kaikkia stokholmilaisia pithään aktiivista vapa-aikaa.

Tuki vaikeissa tilantheissa

Met olema kans net jokka kohtaavat kaikkia jokka tarttevat erikoista elämän tukea. Se saattaa olla koulun kuraattorina, asukasapulainen, hyvä mies eli sosiaalisihteeri. Välistä se riippuu sairhauvesta, väärinkäytöstä eli joku muu trauma, esimerkiks kaikki net jokka on paonheet meile mailman eri ositten sota-alueista ja katastrooffipaikoista. Välistä se on joku muu joka tekkee ette joku tarttee lisätukea.

Pulitiikka ja demukrati

Sie saatat olla mukana vaikuttamassa. Sie ja kaikki muut stokholmilaiset, jokka saavat äänestää kunnanvaalissa, päättävät kukka ohjaavat meän kaupunkia. Joka kolmas maanantai kunnanvaltuusto kokkointuu Kapunkitalossa ja sie olet tervetulonen kuuntelemhaan mistä net puhuvat. Sinun kaupunkiosanlautakunta pittää kans kokouksia jokka on avoimet kaikile ja niihin sie saatat jättää omia esityksiä sellaisesta mitä haluat saa paranetuks.

Kansaliset vähemistöt ja vähemistökielet

Jos kuulut johonki kansalishiin vähemisthöin sulla on oikeus käyttää sinun kansalista vähemistökieltä viranomhaisitten kontaktissa.

Uppdaterad