Diz Stockholm

Ki diz Stockholm čerena buti koro 40 000 manuša. Tu hem pana avera manuša, pana hari jekh milioni manuša ki Stockholm, resena amen ko but thana hem aktivitetija ki diz.

Amen hijam ko dagis hem ki škola, ko phurikano čher hem ko divesere aktivitetija. Tu šaj te rese amen hem ked fordaja pošik, ked šulavaja hem ked renovirinaja o ulice, tu šaj te rese amen ked rodeja dozvola te čere ja te renovirine o čher, šaj te rese amen ked aveja ki dizjakiri kancelaria, a šaj hem te rese amen ked đaja ki biblioteka ja bazeni.

E dizjakiri infrastruktura

I diz Stockholm dikhela te ovel čisto pani ko tumare češme, a hem ki ljen, o borlogo te ljel pe ko vakti, e brodongoro than te ovel šukar, i industria hem avera buča te čeren šukar buti, te vazden pe pobuter čhera hem zgrade. Zalo odova i diz Stockholm isi ola unikatno digitalno infrastruktura prekalji fiber mreža, koja tani momentalno but popularno ko digitalno sveto.

Kultura hem aktivitetija

I kultura tani but važno – odova šaj te da tumenđe sar ko primer prekalo Kulturhuset Stadsteatern kote so isi pobuter kotar 100 programija ko celo berš, Kulturskolan för alla barn och unga (Kulturno škola e čhavorenđe hem e ternenđe), Stadsmuseet (Dizjakoro muzej) hem Medeltidsmuseet (Mediaval muzej) hem i umetničko galeria Liljevalchs. Amen podržinaja o organizacije hem e kulturna aktoren, sebepi sarine amen barabar vazdaja i demokratia ki amari šuži diz. Stadionija, bazenija, teretane, parkija hem natur rezervatija tane samo disave primerija so čerena pokolaj e manušenđe ki Stockholm te ovel oljen jekh aktivno đivdipe.

Podrška ko phare situacije

Amen isto šaj te resa amen tumencar ako valjani tumenđe specialno podrška ko đivdipe. Odova šaj te ovel điko kotar škola, điko kotar tumari ulica, ja dijekh socialno sekretari. O sebepi šaj te ovel nabormipe ja disavi trauma, sar ko primer ako našljan kotar aver phuv kaj so hine maribe ja natur katastrofa. Dijekhvar diso aver čerela te rode pomoč hem podrška ko đivdipe.

Politika hem demokratia

Ako mangeja hem tu šaj te ove aktivno hem te promine o buča ko pošukar. Tu hem sa avera manuša so bešena ki diz Stockhom šaj te glasinen savi političko partija te bešel ki komuna hem te anel o neve odluke. Svako trito pondaniko isi o glavno sastanko ki komuna hem tu šaj te ave hem te šune sostar čerela pe muhabeti. Ko dizjakoro than kaj so bešeja, isto isi sastankija kaj so šaj te đa hem te de primer ko buča so šaj te oven pošukar.

Nacionalno minoritetija hem minoritetno čhib

Ako tu pripadineja ko dijekh nacionalno minoriteti isi tut pravo te vačere ti čhib ked hijan ko kontakti e phuvjakere agenciencar.

Uppdaterad