Begäran om rättigheter enligt dataskyddsförordningen

På den här sidan kan du lämna in en begäran om tillvaratagande av dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen och invända mot en felaktig behandling av dina personuppgifter.

Begäran om rättigheter enligt dataskyddsförordningen

* Obligatorisk uppgift

Kontaktuppgifter

Eventuellt ombud

Begäran om registerutdrag
Jag vill:

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad