Anmäl felaktig behandling av personuppgift

Här kan du anmäla till Miljö- och hälsoskyddsnämnden om du anser att dina personuppgifter behandlas felaktigt.

Anmäl felaktig behandling av personuppgift

Lämna inte fler uppgifter än nödvändigt i fritext eller som bifogat material och undvik känsliga personuppgifter. Det du skriver och det du bifogar till klagomålet kommer att bli allmän handling som kan komma att begäras ut av allmänheten och lämnas ut efter sekretessprövning.

* Obligatorisk uppgift

Kontaktuppgifter

Eventuellt ombud

Beskriv på vilket sätt du tycker att dina personuppgifter har behandlats felaktigt

Var detaljerad men undvik att i onödan ta med känsliga personuppgifter om dig själv eller andra.

Bifoga bilagor

Om du vill kan du bifoga relevant underlag. Undvika att bifoga känsliga personuppgifter t.ex. journalutdrag.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad