Rankningar

Stockholm placerar sig högt upp i internationella rankingar och internationell statistik. Staden har särskilt goda resultat i index som mäter städers hållbarhet, innovationskapacitet och digital utveckling.

Enligt internationella rankingar är Stockholms sysselsättningsgrad och bruttoregionprodukt per invånare bland de högsta i världen. Stockholm har också en välutbildad befolkning samt låga koldioxidutsläpp per person.

En trend i de internationella rankningar som tas fram är att allt fler städer konkurrerar om topplaceringarna. Det är ofta små skillnader bland de ledande städerna. Detta speglar den ökade internationella konkurrensen mellan städer om investeringar, talanger och turister.

Klimat och miljö

Bland index som mäter hållbarhet kopplat till miljö- och klimatfrågor placerar sig Stockholm högt.

Ekonomi- och hållbarhetstidningen Corporate Knights rankar, för andra året i rad, Stockholm som världens mest hållbara stad i sitt Sustainable Cities Index 2023. I rankingen nämns bland annat att Stockholm utmärker sig när det gäller utsläpp från industri och trafik, tillgången till offentliga parker och rekreationsområden samt hushållsavfallshantering.

Staden har placerat sig på CDP:s A-lista över ledande klimatstäder varje år sedan 2019. 

Stockholm hamnar på första plats både i Arcadis Citizen Centric Cities 2018:s delindex med fokus på hållbarhet och i Global Power City index delindex för hållbarhetsfrågor 2020.

Innovation och digitalisering

Inom områdena innovation och digital utveckling placerar sig Stockholm bland de ledande städerna i världen. I Global Power City Index avsnitt om Startup Environment placerar sig staden på tredje plats efter San Fransisco och Berlin.

I INSEAD:s Global Talent Competitiveness Index, placerar sig Stockholm på andra plats efter Zürich. 

The Global Talent Competitiveness Index 2018

2017 rankade EU-kommissionen Stockholm som EU:s mest innovativa region. 2018 uppdaterades inte den regionala rankingen. Däremot så rankades Sverige fortsatt som EU-ledande inom innovationsområdet 2018.

Uppdaterad