Rankningar

Stockholm placerar sig högt upp i internationella rankingar och internationell statistik. Staden har särskilt goda resultat i index som mäter städers hållbarhet, innovationskapacitet och digital utveckling.

Enligt internationella rankingar är Stockholms sysselsättningsgrad och bruttoregionprodukt per invånare bland de högsta i världen. Stockholm har också en välutbildad befolkning samt låga koldioxidutsläpp per person.

En trend i de internationella rankningar som tas fram är att allt fler städer konkurrerar om topplaceringarna. Det är ofta små skillnader bland de ledande städerna. Detta speglar den ökade internationella konkurrensen mellan städer om investeringar, talanger och turister.

Klimat och miljö

Bland index som mäter hållbarhet kopplat till miljö- och klimatfrågor placerar sig Stockholm högt.

Ekonomi- och hållbarhetstidningen Corporate Knights rankar, för andra året i rad, Stockholm som världens mest hållbara stad i sitt Sustainable Cities Index 2023. I rankingen nämns bland annat att Stockholm utmärker sig när det gäller utsläpp från industri och trafik, tillgången till offentliga parker och rekreationsområden samt hushållsavfallshantering.

Staden placerade sig på CDP:s A-lista över ledande klimatstäder första gången 2019. I 2023 års ranking finns staden i den högsta kategorin tillsammans med 118 andra städer som alla genomför ett konkret och framgångsrikt klimatdata.  

Stockholm hamnar på första plats i Global Power City Index delindex för miljö 2023 och på en sammantagen andra plats i Arcadis Citizen Centric Cities index 2022.

Innovation och digitalisering

Inom områdena innovation och digital utveckling placerar sig Stockholm bland de ledande städerna i världen.

I 2 Think Nows Innovation Cities Index 2022-2023 ligger Stockholm på en fjärdeplats i Europa, direkt efter de tre storstäderna London, Paris och Berlin.

EU-kommissionen rankade Stockholmsregionen som en av EU:s mest innovativa regioner 2023.

Uppdaterad