Bli examinator

De verksamheter som deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse bedöms av ett antal examinatorer. Som examinator gör du en mycket värdefull insats för staden.

Varje år utbildar staden nya examinatorer i samband med Kvalitetsutmärkelsen. Det är deras engagemang och kunskap som gör det möjligt att genomföra arbetet med utmärkelsen. Staden väljer examinatorer utifrån kompetensområden så att examinatorernas kunskap matchar de verksamheter som deltar.

Som examinator ska du

  • arbeta i staden eller i en verksamhet som arbetar på uppdrag av staden
  • vara intresserad och ha erfarenhet av verksamhetsutveckling
  • känna engagemang för kvalitetsfrågor.

Du kan exempelvis vara en enhetschef, verksamhetscontroller eller verksamhetsutvecklare.

Examinatorn får kunskap och inspiration

Som examinator får du kunskap, inspiration och idéer som du kan använda i verksamhetsutvecklingen på din arbetsplats. Det gör dig till en värdefull resurs för din arbetsgivare.

Utbildning och bedömning av tävlingsbidrag

Du som vill bli examinator får gå en utbildning i två dagar. Efter utbildningen ingår du i ett examinatorslag, tillsammans med andra examinatorer. Varje lag bedömer tävlingsbidrag från 2–3 verksamheter och besöker sedan verksamheterna. I december gör laget sedan ett återbesök för att ge återkoppling på styrkor och utvecklingsområden.

Vill du bli examinator?

Vill du ha mer information eller anmäla intresse för att bli examinator, mejla kvalitetsutmarkelsen@stockholm.se.

Uppdaterad