Nominera till kommunstyrelsens råd för nationella minoriteters rättigheter

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad planerar att inrätta ett råd för nationella minoriteters rättigheter 2024. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om rådets inrättande. Nu välkomnas föreningar att nominera personer som tillhör en nationell minoritet till rådet.

Stockholms stad planerar att inrätta ett nytt råd under kommunstyrelsen för nationella minoriteters rättigheter. Rådet ska verka rådgivande i arbetet med att stärka nationella minoriteters och urfolks rättigheter i Stockholms stad. Arbetet utgår från minoritetslagstiftningen. Rådet fattar inga beslut, och ärenden som rör enskild person får inte behandlas i rådet.

I rådet ska finnas:

  • Representanter för nationella minoriteter
    Femton ledamöter, tre per nationell minoritet, som nomineras av de nationella minoriteternas föreningar.
  • Förtroendevalda politiker
    Fem förtroendevalda ledamöter, tre från majoriteten och två från oppositionen, som representerar staden.

Rådets ledamöter utses av kommunstyrelsen. Tidsperioden bestäms av kommunstyrelsen, enligt förslag till och med slutet på 2025. Rådet ska sammanträda fyra gånger per år.

Så går det till att nominera

Nationella minoritetsföreningar inom civilsamhället kan nominera personer i sina föreningar som identifierar sig som en nationell minoritet. Föreningarna nominerar genom att fylla i detta formulär:

Anmälningsformulär

Vi kan tyvärr inte ta emot nomineringar på annat sätt än via anmälningsformuläret.

Sista dag att nominera är den 25 april 2024.

Representanter för de nationella minoriteterna nomineras av de nationella minoriteternas föreningar inom civilsamhället. Sammanlagt väljs femton ledamöter in i rådet, tre ledamöter per nationell minoritet. Skulle fler än tre ledamöter nomineras per minoritet, ska kommunstyrelsen föra en dialog med föreningarna som nominerat för att tillsammans kunna välja ut tre representanter, exempelvis utifrån ålders- och könsfördelning. Kommunstyrelsen fattar beslut om rådets ledamöter. Preliminärt fattas beslutet den 8 maj.

Tänk på att de nominerade enligt förslaget på rådets instruktioner ska

  • representera sin nationella minoritetsgrupps intressen
  • vara medlem i en registrerad förening med stadgar för nationella minoriteter
  • stå bakom den demokratiska rättsstatens principer, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män, och inte på något sätt stödja våldsbejakande extremism.

Stockholms stads arbete med nationella minoriteter

Läs mer om stadens arbete med nationella minoriteters rättigheter.

Behandling av personuppgifter

Mer information om hur processen går till och personuppgiftbehandling skickas till samtliga nominerade vid nomineringstidens slut.