Från vänster: Mattias Andersson, regionpolischef i Stockholm, Aida Hadzialic, finansregionråd Region Stockholm och Karin Wanngård, finansborgarråd Stockholms stad. Foto: Kalle Hindrikes, Socialdemokraterna.

Samarbete för ett tryggare Stockholms län

Publicerad:

Uppdaterad:

För att öka tryggheten och säkerheten för oss som bor, vistas eller arbetar i Stockholms län har Stockholms stad, polisen i Stockholm och Region Stockholm kommit överens om ett fördjupat samarbete.

Samarbetet gäller bland annat unga i riskzonen, kriminella miljöer och otrygga platser, psykisk ohälsa, särskilt utsatta individer och systemhotande brottslighet.

Samverkansöverenskommelser

Stockholms stad och Polisregion Stockholm har reviderat sin övergripande samverkansöverenskommelse som syftar till att fördjupa det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Den utgör ramen för de lokala överenskommelserna som tecknas mellan stadsdelsnämnderna och lokalpolisområden.

Samtidigt har Polisregion Stockholm och Region Stockholm tecknat en samverkansöverenskommelse för att stärka det gemensamma säkerhets-, trygghets- och brottsförebyggande arbetet.

Prioriterade områden

Inom överenskommelsen mellan polisen och staden finns fem stadsövergripande prioriterade samverkansområden:

  • unga i riskzon för destruktivt beteende
  • otrygga och brottsutsatta platser
  • systemhotande brottslighet
  • särskilt utsatta och sårbara brottsoffer
  • kriminella miljöer och livsstilar.

Inom överenskommelsen mellan polisen och regionen finns fyra områden där samverkan på en regional nivå är särskilt påkallad:

  • otrygga platser
  • psykisk ohälsa
  • brott mot välfärdssystemen
  • särskilt utsatta brottsoffer.

Samverkansöverenskommelserna signerades den 11 januari 2024 av Aida Hadzialic, finansregionråd Region Stockholm, och Karin Wanngård, finansborgarråd Stockholms stad, samt Mattias Andersson, regionpolischef i Stockholm.