Idag är det barnkonventionens dag!

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad har beslutat att barnkonventionen ska vara en utgångspunkt för alla stadens verksamheter, att alla beslut ska utgå från ett tydligt barnperspektiv.

Staden är på god väg att implementera barn(rätts)konventionen som är lag sedan 2020. Med barnkonventionen som lag kan staden öka jämlikheten, stärka demokratin och höja kvaliteten i välfärden.  

Flertalet utredningar visar att myndigheter, regioner och kommuner är osäkra på hur barnkonventionen ska bli verklighet. Detta gör att barn som grupp fortfarande blir diskriminerade. För att staden ska öka takten med att nå målet att ha ett barnrättsperspektiv behöver vi fokusera på följande:

  1. Öka jämlikheten mellan barn och vuxna och mellan grupper av barn.
  2. Öka kunskapen om att utreda barns bästa i stadens alla förvaltningar och styrelser.
  3. Skapa långsiktiga, likvärdiga och stadsövergripande former för barns inflytande.