Nu kan du som är ung i Rågsved påverka stadsdelen i satsning på trygghet och hälsa

Publicerad:

Uppdaterad:

Vi satsar 200 000 kronor på en medborgarbudget där du som är 15 till 17 år kan påverka hur pengarna ska användas. Temat är trygghet och hälsa för unga i Rågsved.

Har du en idé på en aktivitet eller ett evenemang för unga i Rågsved som du vill göra? Lämna in ett förslag och få hjälp att genomföra din idé samt upp till 200 000 kronor för att genomföra den. Det bästa förslaget utses genom en digital omröstning i mars 2024. Vinnaren uppmärksammas efter det vid en ceremoni i Rågsved.

Du behöver inte vara helt klar med din idé när du skickar in den. Om du vill kan du få hjälp med att utveckla din idé, skissa på kostnader och annat som du funderar på. Genomförandet ska ske från sommaren 2024 och framåt.

Så gör du för att lämna förslag

Det finns vissa regler för att din idé ska gå vidare till omröstning.

Ditt förslag ska

 • beskriva hur din idé skapar nytta för många och är tillgänglig för alla unga
 • beskriva när den ska genomföras
 • innehålla en motivering om hur den kan öka tryggheten och vara hälsofrämjande för unga i Rågsved
 • inte kosta mer än 200 000 kr.

Ditt förslag ska också innehålla namn och kontaktuppgifter. Det kan vara dina kontaktuppgifter eller till någon annan som vi kan kontakta om förslaget.

Senast den 30 november vill vi ha ditt förslag.

Skicka in ditt förslag

Om du har frågor, så kan du kontakta oss via mejl. Det går också att nå oss på telefon.

E-post: ragsved@stockholm.se

Viktiga datum att ha koll på

 • 8 november, workshop i Rågsveds aktivitetshus: Du som är 15–17 år får möjlighet att diskutera en idé eller få hjälp att ta fram ett förslag.
 • 30 november: Sista dag att skicka in förslag.
 • 13 februari, workshop: Godkända idéer och förslag presenteras i en workshop.
 • 1–15 mars: Det bästa förslaget utses genom en digital omröstning.
 • 22 mars: Vinnaren uppmärksammas vid en ceremoni i Rågsved.
 • Sommaren 2024 och framåt: genomförande av det vinnande förslaget.

Så går bedömningen av förslagen till

Idéerna kommer att läsas och godkännas av stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantörs representanter. Om din idé behöver kompletteras eller om vi har någon fundering kring själva idén kontaktar vi dig. Om din idé blir godkänd utifrån ramarna så kommer ditt förslag att presenteras för omröstning.

Innan omröstningen börjar bedöms förslagen utifrån

 • nytta
 • genomförbarhet
 • jämställdhets- och barnperspektiv
 • stadens demokrativillkor.

Förslaget får inte strida mot någon lag eller stadens demokrativillkor. Bidrag ska inte lämnas om en förening eller företrädare för verksamheten

 1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
 2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
 3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller
 4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Vad är medborgarbudget?

Du som bor i Stockholms stad kan vara delaktig i stadens utvecklingsarbete. Ett sätt är att engagera sig i pågående medborgarbudgetar.