Sommar i Stockholm

I Stockholm finns aktiviteter för semesterfirare och sommarlovslediga. Aktiviteterna är anpassade efter myndigheternas riktlinjer.

Stockholms stads arbete med coronakrisen

Stockholms stad arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 samt dess konsekvenser för staden.

maj 2020

28 maj

Stockholms stad delar varje år ut kulturstipendier till konst- och kulturutövare som har haft betydelse för Stockholms kulturliv.

28 maj

Genom att ta små steg mot att leva mer hållbart kan du göra stor skillnad. På den nya webbplatsen Leva hållbart har vi samlat kunskap, inspiration och tips.

26 maj

Sommaren är högsäsong för trafikarbeten. Vädret är gynnsamt att arbeta i och det är färre som reser. Som tidigare år utförs många arbeten som påverkar spår- och vägtrafiken.

26 maj

Cecilia Brinck, kommunfullmäktiges ordförande, ger en sammanfattning av det senaste mötet. Bland annat fattades beslut om en näringslivspolicy samt ny miljöprogram och klimathandlingsplan.

26 maj

Kommunfullmäktige har beslutat om en näringslivspolicy för Stockholms stad. Ambitionen är att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat år 2025 och ett internationellt konkurrenskraftigt ...

26 maj

Stockholm ska inta rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Som vägvisare i arbetet finns nu ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan.

22 maj

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 25 maj klockan 16.00. Följ gärna debatten via webb-tv och webbradio.

20 maj

Stadens centrala krisledning aktiverades i mars. Lägesbilden beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

20 maj

Nu när våren står i full blom avlöser helger och högtider varandra, och vi längtar som aldrig förr efter att njuta av sköna dagar ute. 

20 maj

Stockholms stads krisledningsnämnd har fattat två beslut: daglig verksamhet enligt LSS kan öppnas successivt samt tillfällig möjlighet att spara ledsagartid.