Aktuellt

Prioriterade nyheter

Nyheter

Februari 2023

Från och med den 1 mars lämnar Stockholms stads utbildningsnämnd över ansvaret för förskolefrågor till den nyinrättade förskolenämnden.

95 procent av ungdomarna som sommarjobbade i Stockholms stad 2022 skulle rekommendera en kompis att göra samma sak. Nu öppnar ansökan till årets sommarjobb i stadens verksamheter.

Den 1 juli får Stockholms stad en förskoleförvaltning. Då går ansvaret för förskolefrågorna över från utbildningsnämnden till den nya förskolenämnden.

Januari 2023

Hör kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell berätta om kommunfullmäktiges möte den 30 januari.

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. I år arrangeras minnesceremonier fysiskt men även digitalt, vilket ger fler människor möjlighet att delta.

Inom kort kommer kyrkogårdsförvaltningens erbjudande om skötsel av gravar.

December 2022

Inför och efter tolvslaget på nyårsafton 2022 kommer fyra infarter till Gamla stan tillfälligt att stängas av för obehörig biltrafik och genomfart. Avstängningen sker mellan 21.00 den 31 december ...

Hör kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell berätta om kommunfullmäktiges möte den 19 december.

Från och med 1 januari 2023 ska alla hushåll och verksamheter i Stockholm sortera sitt matavfall.

Lördag den 3 december är internationella funktionshinderdagen. Det är en av FN:s internationella högtidsdagar och syftar till att uppmärksamma rättigheter för personer med funktionsnedsättning.