Aktuellt

Visionsbild, konstverk minnesplatsen, Sergels torg

Stockholms stad har tilldelat uppdraget att utforma och uppföra ett konstverk till minnesplatsen på Sergels torg för terrorattentatet på Drottninggatan den 7 april 2017.

Trots att restriktionerna nu tagits bort är pandemin inte över. Det är fortsatt viktigt att vi alla vaccinerar oss och att du stannar hemma när du är sjuk.

Under kommunfullmäktiges sammanträde togs dels ett par detaljplaner i Farsta, ett ärende om utvidgning av naturreservatet Årstaskogen och Årsta holmar och ett ärende om byggande av en ...

Nyheter

april 2022

Kommunfullmäktige med revisorernas berättelse, ny färdplan för utveckling av äldreomsorgen och skolor i Slakthusområdet. Beslut fattades bland annat om årsredovisningen, nya avgifter för ...

Just nu avrådes eldning i Stockholms län. Avrådan innebär att du bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser.

Stockholms företagare ger staden ett fortsatt högt betyg i 2021 års servicemätning. Detta trots ett par år av utmaningar i spåren av pandemin.

Antalet flyktingar som kommer till Stockholms län är lågt och läget i stadens verksamheter är fortsatt lugnt och stabilt. Vakanta platser finns på stadens evakueringsboenden. Antalet barn och unga ...

Inströmningen av flyktingar till Stockholms län är lågt och läget i stadens verksamheter är fortsatt lugnt och stabilt.

Stockholms stad har tilldelat uppdraget att utforma och uppföra ett konstverk till minnesplatsen på Sergels torg för terrorattentatet på Drottninggatan den 7 april 2017.

Det finns lovaktiviteter där du bor och mycket annat roligt du kan hitta på med kompisar eller familj.

Інформація для осіб, які прибувають з України.

Inströmningen av flyktingar till Stockholms län är lågt och läget i stadens verksamheter är fortsatt lugnt och stabilt. Vakanta platser finns på stadens evakueringsboenden. Antalet barn och unga ...

Kommunfullmäktige beslutade om försäljning av skolfastigheter, ansökan om Dam-EM i fotboll 2025 och om nyproduktion av bostäder i Dalen.