Majoritetens förslag till budget för 2021

Den 11 november presenterade majoritetspartierna i Stockholms stad sitt budgetförslag för 2021. Budgeten debatteras och beslutas i kommunfullmäktige 14–15 december.

Skärpta allmänna råd i Stockholm

Folkhälsomyndigheten har, i samråd med Region Stockholms smittskyddsläkare, beslutat att kraftigt skärpa de allmänna råden i Stockholm. Så här kan du hjälpa till för att bryta smittspridningen.

Stockholms stads arbete med coronapandemin

Stockholms stad arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 samt dess konsekvenser för staden.

oktober 2020

29 oktober

Folkhälsomyndigheten har, i samråd med Region Stockholms smittskyddsläkare, beslutat att kraftigt skärpa de allmänna råden i Stockholm. Så här kan du hjälpa till för att bryta smittspridningen.

28 oktober

Med anledning av SVT:s Uppdrag granskning den 28 oktober, som skildrar skyddsombudsstoppet vid äldreboendet Serafen den 7 april i år, beskriver vi här stadens arbete.

23 oktober

Stadens centrala krisledning aktiverades den 23 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

22 oktober

Efter ett omskakande år är vi många som vill tända ett ljus för våra saknade. Vi låter därför allhelgona pågå hela veckan för att alla ska få en chans att besöka sina nära och kära – utan trängsel.

22 oktober

Hösten är här, och vi är i full gång med att ta bort löven från gator och torg!

21 oktober

Nu inleds en medborgardialog i Rågsved. Den ger dig som bor och verkar i området möjlighet att vara med och arbeta för att stadsdelen ska bli en tryggare och ännu bättre plats.

21 oktober

Nu är det dags för höstlov. I år är fler än vanligt hemma i Stockholm och vi erbjuder coronasäkrade höstlovsaktiviteter i alla stadsdelar.

19 oktober

Under jullovet erbjuder vi jobb inom flera olika områden. Nu är det dags att söka!

16 oktober

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

15 oktober

Nu är Vårbergs jättar på plats! Det är två gigantiska skulpturer i ljusblå betong som utgör Stockholms stads stora satsning på offentlig konst i Skärholmen.