Stockholms stads arbete med coronapandemin

Stockholms stad arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 samt dess konsekvenser för staden.

februari 2021

12 februari

Lägesbilden beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

5 februari

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

5 februari

Den 6 februari firas samernas nationaldag med flaggning och digital ceremoni vid Stadshuset. Dagen är en gemensam nationaldag för alla samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

2 februari

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte den 1 februari.

januari 2021

29 januari

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

28 januari

Till barnens stora glädje är äntligen Alla på snö-säsongen igång bland Stockholms fjärdeklassare.

27 januari

En del fristående grundskolor – så kallade resursskolor – har specialiserat sig på att ta emot elever i behov av särskilt stöd. Resursskolornas ersättning har i dagarna uppmärksammats av flera medier.

25 januari

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. I år arrangeras minnesceremonierna digitalt, vilket ger fler människor möjlighet att delta.

22 januari

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

22 januari

Öppningen gäller framför allt verksamheter som vänder sig till barn och unga och sker stegvis och på ett smittsäkert sätt.