Stockholms stads arbete med coronapandemin

Stockholms stad arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 samt dess konsekvenser för staden.

februari 2021

23 februari

Den 24 februari upphör besöksförbudet på särskilda boenden för äldre. Här finns information om vad du behöver tänka på inför och under ditt besök.

19 februari

Lägesbilden beskriver situationen i staden och det arbete som just nu är i fokus för stadens verksamheter.

19 februari

Oron bland barn och unga kan vara stor just nu, med ovisshet, avsaknad av rutiner och att vara hemma mer – kanske hela tiden. Är du orolig kan du få stöd.

18 februari

Projekt Modernisering av sociala system är ett av stadens största utvecklingsprojekt och involverar sammantaget närmare tjugo fack- och stadsdelsförvaltningar. Efter beslut i styrgruppen skiftar ...

18 februari

För att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande lanserar Stockholms stad den digitala hälsoguiden Hållbar hälsa, riktad till seniorer i staden. Hållbar hälsa finns både som app och som e-tjänst.

17 februari

Fredag den 19 februari klockan 9.30 medverkar Anna König Jerlmyr, finansborgarråd, och Mats Löfving, regionpolischef, vid en pressträff för att ge en lägesbild vad gäller grov brottslighet och ...

16 februari

Mellan den 16 februari och 9 mars kan du som är född 2002, 2003, 2004 eller 2005 söka sommarjobb i Stockholms stad.

16 februari

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte den 15 februari.

16 februari

Skatteverket ska utreda fel i folkbokföringen tillsammans med bland andra Stockholms stad. Felen kan i förlängningen leda till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

15 februari

Appen ”Öppna skolplattformen” har utvecklats av privatpersoner och vänder sig till vårdnadshavare med barn i Stockholms stads förskolor och skolor. Det är inte Stockholms stad som utvecklat appen.