Sommar i Stockholm

I Stockholm finns aktiviteter för semesterfirare och sommarlovslediga. Aktiviteterna är anpassade efter myndigheternas riktlinjer.

Stockholms stads arbete med coronakrisen

Stockholms stad arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 samt dess konsekvenser för staden.

juni 2020

17 juni

Stockholms stads centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

17 juni

I Stockholm är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten. Men även om det finns gott om vatten i sjön så kan vattenverken bara rena en viss mängd dricksvatten.

16 juni

Hör kommunfullmäktiges ordförande Cecilia Brinck sammanfatta senaste sammanträdet. Beslut fattades bland annat om Vision 2040, fortsatt justerade parkeringsavgifter, och ett handlingsprogram för ...

16 juni

Morgondagens Stockholm skapas redan i dag. Och stadens vision visar vägen. Den 15 juni fattade kommunfullmäktige beslut om en ny uppdaterad vision för Stockholms stad; Vision 2040 – Möjligheternas ...

15 juni

Med värmen kommer längtan efter bad. Därför är vi glada att kunna hålla våra utomhusbassänger öppna från och med den 15 juni.

12 juni

Du som är vårdnadshavare har kanske nyligen fått ett brev från skolan inför sommaren? Vi vädjar just nu till alla vårdnadshavare att stötta barn och ungdomar i att njuta ansvarsfullt av sommaren.

12 juni

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 15 juni klockan 16.00. Följ gärna debatten via webb-tv och webbradio.

10 juni

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

10 juni

Onsdag den 10 juni, beslutade Stockholms stads krisledningsnämnd att förlänga två tidigare beslut för hemtjänst samt vård- och omsorgsboenden.

9 juni

Många stockholmare planerar semestra hemma i sommar, och tycker att livskvaliteten försämrats sedan evenemang ställts in. Det visar en undersökning gjord av Stockholms stad och Visit Stockholm.