Aktuellt

Den 6 oktober presenterade majoritetspartierna i Stockholms stad sitt budgetförslag för 2022. Budgeten debatteras och beslutas i kommunfullmäktige den 17–18 november.

september 2021

Stockholm krokar arm med Skellefteå för att säkra tillväxt och grön omställning i hela Sverige.

Coronaviruset finns kvar i länet. Det är viktigt att du fortsätter att vara uppmärksam på symtom på covid-19. Det gäller också dig som är vaccinerad.

Krisberedskapsveckan syftar till att öka människors motståndskraft inför samhällskriser. Ta tillfället i akt att kontrollera hur din egen beredskap ser ut.

Stadens parkmiljöer är viktiga för att söka avkoppling och få en dos av lugn rofylld natur, men de är också betydelsefulla för att gynna den biologiska mångfalden. I Guide till tystnaden II vill ...

Lägesbilden beskriver situationen i staden, det arbete som just nu är i fokus för stadens verksamheter och inriktning för arbetet under perioden 31 mars–30 september.

Lördag den 18 september deltar vi i Håll Sverige Rents kampanj Hela Sverige plockar skräp, som här blir Hela Stockholm plockar skräp. Alla som vill kan engagera sig genom att just plocka skräp, ...

Gröna Lund är Stockholms läns nominering till Stora Turismpriset. För nomineringen står Visit Stockholm och Region Stockholm.

Hör kommunfullmäktiges ordförande sammanfatta mötet den 6 september.

Genom tjänsten Starta eget Stockholm kan du som stockholmare få individuell rådgivning under din företagsstart.

Vi uppmärksammar och firar 100 år av allmän och lika rösträtt med digitala evenemang, spel, föreläsningar, boktips, visningar och konst.