Majoritetens förslag till budget för 2021

Den 11 november presenterade majoritetspartierna i Stockholms stad sitt budgetförslag för 2021. Budgeten debatteras och beslutas i kommunfullmäktige 14–15 december.

Skärpta allmänna råd i Stockholm

Folkhälsomyndigheten har, i samråd med Region Stockholms smittskyddsläkare, beslutat att kraftigt skärpa de allmänna råden i Stockholm. Så här kan du hjälpa till för att bryta smittspridningen.

Stockholms stads arbete med coronapandemin

Stockholms stad arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 samt dess konsekvenser för staden.

november 2020

11 november

Smittspridningen i Stockholm ökar och även på stadens äldreboenden och inom hemtjänsten ökar antalet smittade och misstänkt smittade. Vi inom äldreomsorgen arbetar aktivt och på flera olika sätt ...

11 november

Med anledning av den ökande smittspridningen vid länets äldreboenden har Stockholms stads krisledningsnämnd fattat beslut om besöksstopp på stadens äldreboenden.

11 november

Den 11 november presenterade majoritetspartierna i Stockholms stad sitt budgetförslag för 2021. Budgeten debatteras och beslutas i kommunfullmäktige 14–15 december.

10 november

Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna bjuder in till pressträff den 11 november klockan 11. Se sändningen på webben.

10 november

Stockholms stad utför på uppdrag av Smittskydd Stockholm kontroller av att restauranger och kaféer följer Folkhälsomyndighetens skärpta rekommendationer.

6 november

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

4 november

Den 1 oktober uppdaterades betaltjänsten Betala P. I samband med uppdateringen var det ett tillfälligt stopp i Android-versionen av den nya appen – felet är nu löst.

3 november

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte 2 november.

2 november

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

oktober 2020

31 oktober

För att bromsa smittspridningen stänger Stockholms stad nu tillfälligt museer, gruppträning i stadens simhallar och allmänhetens skridskoåkning.