Aktuellt

Foto: Mikael Stenberg

Den 23 juni 2023 är det 100 år sedan Stockholms stadshus invigdes – det ska vi fira!

Prioriterade nyheter

Nyheter

december 2022

Inför och efter tolvslaget på nyårsafton 2022 kommer fyra infarter till Gamla stan tillfälligt att stängas av för obehörig biltrafik och genomfart. Avstängningen sker mellan 21.00 den 31 december ...

Hör kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell berätta om kommunfullmäktiges möte den 19 december.

Stockholms stad har för tredje gången tecknat ett svenskt klimatkontrakt för att ytterligare öka takten i klimatomställningen.

Stockholms stad tilldelas Laddguldet som landets bästa laddbilskommun. Staden har länge arbetat för att minska utsläppen, och på senare år fokuserat på omställningen till fossilfri trafik.

Från och med 1 januari 2023 ska alla hushåll och verksamheter i Stockholm sortera sitt matavfall.

Lördag den 3 december är internationella funktionshinderdagen. Det är en av FN:s internationella högtidsdagar och syftar till att uppmärksamma rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

november 2022

Många träd på stadens begravningsplatser har farit illa av den blöta och tunga snö som kom i november. Några träd har fallit, grenar har knäckts och toppar har brutits av.

Hör kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell berätta om kommunfullmäktiges möte den 28 november.

Den 23 juni 2023 är det 100 år sedan Stockholms stadshus invigdes – det ska vi fira!

Enstaka grenar och hela träd har fallit på stadens begravningsplatser de senaste dagarna. Orsaken är den blöta snön. Röjningsarbetet är i full gång.