Stockholms stads arbete med coronapandemin

Stockholms stad arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 samt dess konsekvenser för staden.

september 2020

1 september

Fler tillbringar mer tid hemma under pandemin. Det innebär en risk för att våld i nära relationer ska öka. Stockholms stad ger dig skydd, stöd och råd utifrån din situation.

1 september

Hör kommunfullmäktiges ordförande Cecilia Brinck berätta om kommunfullmäktiges första möte för hösten.

augusti 2020

31 augusti

Under höstlovet erbjuder vi jobb inom flera olika områden. Nu är det dags att söka!

31 augusti

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

28 augusti

Stadens utomhusbassänger med entréavgift – Eriksdalsbadet, Järvabadet, Vanadisbadet och Kampementsbadet – håller öppet en vecka längre än planerat. Välkommen att bada fram till söndag 6 september!

28 augusti

Sitter du i karantän på grund av covid-19 och får en parkeringsanmärkning kan du i vissa fall få den återbetald.

28 augusti

Gratis parkering för motorcykel och moped klass 1 förlängs. Beslutet gäller tills att ett nytt beslut fattas, men som längst till och med den 31 december 2020.

27 augusti

En ung person i Husby har skjutits till döds. Krisstödjare och andra medarbetare från Stockholms stad finns på plats utomhus i stadsdelen och på Husby medborgarkontor under hela helgen.

26 augusti

Nu har Gubbängens nya skridsko- och bandyhall öppnat – den första av sitt slag i Stockholmsregionen!

24 augusti

Torsdag 27 augusti släpps platserna till höstens längre terminskurser.