Stockholms stads arbete med coronapandemin

Stockholms stad arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 samt dess konsekvenser för staden.

oktober 2020

Datum:

Tid:

Plats: Kronobergs Parklek, Kronobergsgatan 4B

Datum:

Tid:

Plats: Kronobergs Parklek, Kronobergsgatan 4B