Stockholms stads arbete med coronapandemin

Stockholms stad arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 samt dess konsekvenser för staden.

december 2020

28 december

I år är inget sig riktigt likt. Inte ens hur vi kan fira in det nya året. Alla måste ta ansvar för hur de firar för att inte bidra till en ökad smittspridning. Du som är tonårsförälder – prata med ...

23 december

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

22 december

Staden håller ett antal bibliotek och medborgarkontor öppna för nödvändig samhällsservice.

22 december

För många barn och unga kan julen vara en tid av bråk och besvikelser. Är du orolig kan du få stöd.

22 december

"Årets jul må bli olika andra jular, och likaså nyårsfirandet. Men även denna midvinter kan och ska vi bryta med ljus och värme." Hör finansborgarrådet Anna König Jerlmyrs jul- och nyårstal, ...

22 december

Smittläget i Stockholm är mycket allvarligt. Staden har därför, efter samråd med Smittskydd Stockholm, beslutat att stänga stadens utomhusisar omgående. Isarna smälts nu ned.

21 december

Under jul- och nyårshelgerna när många tillbringar mer tid hemma tillsammans vet vi att det innebär en risk att våld i nära relationer ökar. Det finns stöd att få från Stockholms stad.

21 december

2021 kommer du kunna ta del av ett delvis nytt utbud hos Vuxenutbildning Stockholm. Framför allt gäller det dig som studerar på sfi.

18 december

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

18 december

Tack för att du återvinner din gran! I år finns ännu fler insamlingsplatser och du hittar alla på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats.