Covid-19: Det här gäller i januari

Alla måste hjälpa till att minska smittspridningen. Stockholms stad håller bara öppet de allra mest grundläggande verksamheterna.

Stockholms stads arbete med coronapandemin

Stockholms stad arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 samt dess konsekvenser för staden.

januari 2021

7 januari

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

1 januari

Vanligtvis fylls Blå hallen av musik från Stadshusorgeln på nyårsdagen. I väntan på nästa orgelkonsert vill vi bjuda på en digital spelning i litet format att ta del av hemifrån.

december 2020

30 december

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

30 december

Nu finns ett vaccin mot covid-19. Först prioriteras de som bor på äldreboenden och servicehus och personer som har hemtjänst. Även medarbetare inom vård och omsorg prioriteras.

28 december

I år är inget sig riktigt likt. Inte ens hur vi kan fira in det nya året. Alla måste ta ansvar för hur de firar för att inte bidra till en ökad smittspridning. Du som är tonårsförälder – prata med ...

23 december

Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. Denna lägesbild beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

22 december

Staden håller ett antal bibliotek och medborgarkontor öppna för nödvändig samhällsservice.

22 december

För många barn och unga kan julen vara en tid av bråk och besvikelser. Är du orolig kan du få stöd.

22 december

"Årets jul må bli olika andra jular, och likaså nyårsfirandet. Men även denna midvinter kan och ska vi bryta med ljus och värme." Hör finansborgarrådet Anna König Jerlmyrs jul- och nyårstal, ...

22 december

Smittläget i Stockholm är mycket allvarligt. Staden har därför, efter samråd med Smittskydd Stockholm, beslutat att stänga stadens utomhusisar omgående. Isarna smälts nu ned.