Stockholms stads arbete med coronakrisen

Stockholms stad arbetar aktivt på flera olika sätt för att begränsa spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 samt dess konsekvenser för staden.

Stadsarkivet play

Stadsarkivet ansvarar för att den information som skapas i Stockholm bevaras och finns tillgänglig för alla, nu och i framtiden.

Digital rundtur på Medeltidsmuseet

Medeltidsmuseet är ett underjordiskt museum som är uppbyggt kring tre fasta fornlämningar. Museet visar stadens uppkomst och medeltida utveckling.

maj 2020

26 maj

Kommunfullmäktige har beslutat om en näringslivspolicy för Stockholms stad. Ambitionen är att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat år 2025 och ett internationellt konkurrenskraftigt ...

26 maj

Stockholm ska inta rollen som en internationell förebild i det globala miljö- och klimatarbetet. Som vägvisare i arbetet finns nu ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan.

22 maj

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 25 maj klockan 16.00. Följ gärna debatten via webb-tv och webbradio.

20 maj

Stadens centrala krisledning aktiverades i mars. Lägesbilden beskriver situationen just nu för bland annat materialtillgång, bemanning och statistik över bekräftad smitta.

20 maj

Nu när våren står i full blom avlöser helger och högtider varandra, och vi längtar som aldrig förr efter att njuta av sköna dagar ute. 

20 maj

Stockholms stads krisledningsnämnd har fattat två beslut: daglig verksamhet enligt LSS kan öppnas successivt samt tillfällig möjlighet att spara ledsagartid.

20 maj

Oron bland barn och unga kan var stor just nu, med ovisshet, avsaknad av rutiner och att vara hemma mer – kanske hela tiden. Är du orolig kan du få stöd.

19 maj

Från och med den 19 mars behöver du som har försörjningsstöd under sjuklöneperiod inte lämna in läkarintyg till socialtjänsten.

18 maj

Idag, den 18 maj, flaggar vi med S:t Erik-flaggor runt hela Stadshuset. Det gör vi för att hedra dem som jobbat i staden i minst 30 år, och till minne av S:t Erik – Stockholms skyddshelgon. I år ...

15 maj

Det blir en annorlunda student i år. Stockholms stads gymnasieskolor planerar avslutningar utifrån Folkhälsomyndigheternas riktlinjer och Transportstyrelsen tillåter inte studentflak.