Kungörelse om utlåtande efter granskning, Ramsökaren 2 i stadsdelen Bandhagen

Bostäder i stadsdelen Bandhagen

Nedtagningsdatum: Meddelas vid anslag om antagande

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2020-11-12. Utlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som inkommit under granskningstiden samt synpunkter från samråd och granskning som inte har blivit tillgodosedda gällande förslag till detaljplan för del av Ramsökaren 2 i stadsdelen Bandhagen, Dp 2017-13836.

Kungörelse om utlåtande efter granskning, Ramsökaren 2 i stadsdelen Bandhagen (pdf)

Uppdaterad