Kungörelse efter granskning, Bostäder och skolverksamhet i stadsdelen Vårberg

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2020-11-23.

Nedtagningsdatum: Nedtages, meddelas vid anslag om antagande

Utlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som senast under granskningstiden inkommit på förslag till detaljplan för Vårbergsvägen, Skärholmen 2:1 m.fl. i stadsdelarna Vårberg och Skärholmen, Dp 2016-15393.

Kungörelse efter granskning, Bostäder och skolverksamhet i stadsdelen Vårberg (pdf)

Uppdaterad