Kungörelse efter granskning, Häradsdomaren i stadsdelen Gamla Enskede

Nya bostäder i Gamla Enskede

Nedtagningsdatum: Nedtages, meddelas vid anslag om antagande

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2020-11-24. Utlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som senast under granskningstiden inkommit på förslag till detaljplan för del av fastigheten Enskede gård 1:1 vid kv Häradsdomaren i stadsdelen Gamla Enskede i Stockholm Dp 2017-09908.

Kungörelse efter granskning, Häradsdomaren i stadsdelen Gamla Enskede (pdf)

Uppdaterad