Kungörelse efter granskning, Bostäder & förskola i stadsdelarna Vårberg & Skärholmen

Stadsbyggnadsnämnden har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2020-11-23.

Nedtagningsdatum: Meddelas vid anslag om antagande

Utlåtandet redovisar skriftliga synpunkter som senast under granskningstiden inkommit på förslag till detaljplan för område vid Stångholmsbacken och Falkholmsgränd (fastigheterna Stångholmen 1 och Krokholmen 1 mfl) i stadsdelarna Vårberg och Skärholmen, Dp 2017-00513.

Kungörelse efter granskning, Bostäder & förskola i Vårberg & Skärholmen (pdf)

Uppdaterad