Sammanfattning av kommunfullmäktiges möte 27 maj

Publicerad:

Hör kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell berätta om kommunfullmäktiges möte.

På sammanträdet behandlades bland annat dessa ärenden:

  • Detaljplan för Grimsta
  • Detaljplan för Årstafältet
  • Program för idrott, motion och friluftsliv
  • Heltid som norm

Olle Burell sammanfattar mötet


Du kan ta del av protokollet när det justerats.

Ärenden och protokoll

Webb-tv

Du kan se hela mötet och ta del av kommande möten via webb-tv.

Webb-tv: Se sammanträdet

Nästa möte i kommunfullmäktige är den 17 juni klockan 14.00.