Sammanfattning av kommunfullmäktiges möte den 19 februari

Publicerad:

Uppdaterad:

Hör kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell berätta om kommunfullmäktiges möte i Stadshuset.

 

Du kan ta del av protokollet när det justerats.

Webb-tv

Du kan se hela mötet och ta del av kommande möten via webb-tv.

Nästa sammanträde i kommunfullmäktige är den 11 mars 2024.