Sammanfattning av kommunfullmäktiges möte den 29 januari

Publicerad:

Uppdaterad:

Hör kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell berätta om årets första sammanträde i Stadshuset.


Du kan ta del av protokollet när det justerats.

Webb-tv

Du kan se hela mötet och ta del av kommande möten via webb-tv.

Nästa sammanträde i kommunfullmäktige är den 19 februari 2024.