Sammanfattning av kommunfullmäktiges möte 11 december

Publicerad:

Hör kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell berätta om årets sista sammanträde i Rådssalen i Stadshuset.

 

Du kan ta del av protokollet när det justerats.

Webb-tv

Du kan se hela mötet och ta del av kommande möten via webb-tv.

Nästa sammanträde i kommunfullmäktige är den 29 januari 2024.