Stockholms stad behåller högsta möjliga kreditbetyg

Publicerad:

Uppdaterad:

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's bekräftar Stockholms stads kort- och långsiktiga kreditbetyg och utsikter. Kreditbetyget (ratingen) är därför fortsatt AAA/A-1+ respektive K-1, med stabila utsikter.

Bedömningen av stadens kreditvärdighet, publicerad den 10 november 2023, baseras på en förväntan om fortsatt robusta resultat genom god kostnadskontroll trots makroekonomiska utmaningar och hög inflation.

Vidare baseras Standard & Poor’s bedömning på stadens goda tillgång till likviditet samt fokus på en ekonomiskt hållbar ekonomi och skuld.

Tillsammans med en kvalificerad finansiell styrning motiveras därmed fortsatt högsta möjliga kreditbetyg för staden.

Standard & Poor's utlåtande om Stockholms stads kreditbetyg, engelsk text (pdf)