Sammanfattning av kommunfullmäktiges möte 6 november

Publicerad:

Uppdaterad:

Hör kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell berätta om kommunfullmäktiges möte den 6 november.

Kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell sammanfattar kommunfullmäktiges möte.


Webb-tv

Du kan se hela mötet och ta del av kommande möten via webb-tv.

Samtliga ärenden och protokoll i Meetings Plus

Du kan ta del av protokollet när det justerats.

Nästa möte i kommunfullmäktige är den 22 november klockan 10.00