Sammanfattning av kommunfullmäktiges möte 6 november

Publicerad:

Hör kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell berätta om kommunfullmäktiges möte den 6 november.


Webb-tv

Du kan se hela mötet och ta del av kommande möten via webb-tv.

Webb-tv: Se sammanträdet

Samtliga ärenden och protokoll i Meetings Plus

Du kan ta del av protokollet när det justerats.

Ärenden och protokoll

Nästa möte i kommunfullmäktige är den 22 november klockan 10.00