Ny överenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm

Publicerad:

Uppdaterad:

Gemensamma mål, kompetenshöjning, en nära dialog och samplanering kring uppsökande arbete mot sexköpare och stöd till personer som befinner sig i prostitution — så sammanfattas arbetet i överenskommelsen som gäller från och med den 1 december.

Det förväntade resultatet är bland annat att Polisen och socialförvaltningen formaliserar och vidareutvecklar samarbetet runt prostitution och människohandel, så att flera personer i prostitution ska få hjälp och stöd samt att de som misstänks för brott ska lagföras.

Tidigare samverkan har visat på stora fördelar när polis och socialtjänst arbetar operativt tillsammans. I det här fallet ska det delvis ske med hjälp av gemensamma lägesbilder och orsaksanalyser av problemen i olika områden.

— Genom den här samverkansöverenskommelsen skapar vi på ledningsnivå förutsättningar för att stärka och bredda det gemensamma arbetet mot prostitution, säger social- och trygghetsborgarråd Alexander Ojanne (S).